فراخوان انتخاب مشاور پذیرش در بازار سرمایه

فراخوان انتخاب مشاور پذیرش در بازار سرمایه

آگهی فراخوان انتخاب مشاور
جهت ارائه مشاوره و اجراي کامل فرایند پذیرش شرکت در بازار سرمایه

پیرو مصوبه مجمع عمومی مورخ 13/02/1402 در خصوص ورود شرکت به بازار سرمایه ، شرکت فولادیار (سهامی خاص)در نظر دارد جهت دریافت مشاوره و اجراي کامل فرایند پذیرش شرکت در بازار سرمایه ، از مشاوران دارای صلاحیت استفاده نماید ، متقاضیان واجد شرایط می توانند نسبت به دریافت اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:
محل دریافت اسناد وتحویل پاکت پیشنهاد قیمت: استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور- کیلومتر 15 جاده نیشابور به شهرستان فیروزه – مجاور سایت مجتمع فولاد خراسان – دفتر شرکت فولادیار و یا سایت WWW.FOOLADYAR.COM/Consultant
آخرین مهلت دریافت اسناد: از تاریخ04/09/1402 لغایت پایان وقت اداری مورخ 09/09/1402 از ساعت 8 صبح الی 14 .
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت :پایان وقت اداری مورخ 15/09/1402
بدیهی است شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مخیر است

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت گشرکت های تعاونی فولادیار محفوظ است