مقالات و مطلب خواندنی

تاريخچه وموضوع فعاليت شركت.

تاريخچه وموضوع فعاليت شركت
شركت تعاوني خدمات فني اداري فولاديار درتاريخ 26/03/1375 به صورت شركت تعاوني با تعداد 120 نفر اعضاء اوليه كه همگي از پرسنل زحمتكش فولاد خراسان بوده وهستند با سرمايه 12 ميلون ريال با موضوعيت ارائه خدمات اداري تاسيس وطي شماره 866در اداره ثبت شركتهاي نيشابور به ثبت رسيد و پس از آن طي شماره 2420/5/80 در مورخ 27/09/1380 نسبت به تهيه پروانه تاسيس اقدام گرديد.
:: تاريخ تاسيس : 26/03/1375از سال 1375 تا كنون اين شركت تعاوني، همه ساله سطح فعاليت خود را گسترش داده ودر اساسنامه خود موضوعات ديگر مانند: ارائه خدمات حمل ونقل وفرآوري آهك را اضافه نموده وبا موضوعيت خدماتي– توليدي، به يك شركت چند منظوره تبديل شده است .تعداد اعضاء از 120 نفر، در حال حاضر به 1158 نفر رسيده است.سرمايه اعضا از 12 ميليون ريال زمان تاسيس ،به 260 ميليارد ريال رسيده است..

ادامه مطلب

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت گشرکت های تعاونی فولادیار محفوظ است