مقالات و مطلب خواندنی

کارکرد جرثقیل ها در شش ماهه اول سال.

کارکرد جرثقیل نیز از پروژ ه های در حال اجرای شرکت کوشاشرق فولادیار می باشد که در شش ماه اول سال نسبت به زمان مشابه در سال قبل به شرح ذیل می باشد.

 کارکرد جرثقیل جهت امورات محوله داخل سایت
سال 93    : 241 ساعت

سال 94 :   189 ساعت


و تخلیه تجهیزات فولاسازی 2

در سال 93     :149 ظرفیت
ئر سال 94     :115 ظرفیت     

ادامه مطلب

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت گروه شرکت های تعاونی فولادیار محفوظ است