مقالات و مطلب خواندنی

تاريخچه وموضوع فعاليت شركت.

تاريخچه وموضوع فعاليت شركت
شركت تعاوني خدمات فني اداري فولاديار درتاريخ 26/03/1375 به صورت شركت تعاوني با تعداد 120 نفر اعضاء اوليه كه همگي از پرسنل زحمتكش فولاد خراسان بوده وهستند با سرمايه 12 ميلون ريال با موضوعيت ارائه خدمات اداري تاسيس وطي شماره 866در اداره ثبت شركتهاي نيشابور به ثبت رسيد و پس از آن طي شماره 2420/5/80 در مورخ 27/09/1380 نسبت به تهيه پروانه تاسيس اقدام گرديد.
 تاريخ تاسيس : 26/03/1375
 تعداد اعضاء اوليه :120 نفر
 سرمايه اوليه : 12ميليون ريال.

ادامه مطلب

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت گروه شرکت های تعاونی فولادیار محفوظ است